Om Jai Jagdish Hare Lyrics In Hindi

Om Jai Jagdish Hare Aarti lyrics in Hindi ॐ जय जगदीश हरेस्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकटक्षण में दूर करेॐ जय जगदीश हरे || 1 || ॐ जय जगदीश हरेस्वामी जय जगदीश हरेभक्त ज़नो के संकट, दास ज़नो के संकटक्षण में दूर करेॐ जय जगदीश हरे || 2 || … Read more

SRI KURMA STOTRAM IN HINDI – श्री कूर्म स्तोत्र

SHRI KURMA STOTRAM IN HINDI – श्री कूर्म स्तोत्र इन्द्रद्युम्न उवाच । यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव । कुष्ण विष्णो हृषीकेश तुभ्यं विश्वात्मने नमः ।।१॥ नमोऽस्तु ते पुराणाय हरये विश्वमूर्तये । सर्गस्थितिविनाशानां हेतवेऽनन्तशक्तये ॥ २॥ निर्गुणाय नमस्तुभ्यं निष्कलायामलात्मने । पुरुषाय नमस्तेस्तु विश्वरूपाय ते नमः ॥३॥ नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये । आदिमध्यान्तहीनाय ज्ञानगम्याय ते नमः ॥४॥ नमस्ते निर्विकाराय निष्प्रपञ्चाय ते नमः । भेदाभेदविहीनाय नमोऽस्त्वानन्दरूपिणे ॥५॥ नमस्ताराय शान्ताय नमोऽप्रतिहतात्मने । … Read more

Kakaradi Sri Kurma Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali

Kakaradi Sri Kurma Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics In Bengali ॥ ককারাদি শ্রীকূর্মাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ॥শ্রী হয়গ্রীবায় নমঃ ।হরিঃ ওঁ কমঠঃ কন্ধিমধ্যস্থঃ করুণাবরুণালয়ঃ ।কুলাচলসমুদ্ধর্তা কুণ্ডলীন্দ্রসমাশ্রয়ঃ ॥ ১ ॥ কঠোরপৃষ্টঃ কুধরঃ কলুষীকৃতসাগরঃ ।কল্যাণমূর্তিঃ ক্রতুভুক্প্রার্থনাধৃত বিগ্রহঃ ॥ ২ ॥ কুলাচলসমুদ্ভ্রান্তিঘৃষ্টকণ্ডূতিসৌখ্যবান্ ।করালশ্বাসসঙ্ক্ষুব্ধসিন্ধূর্মিপ্রহতাম্বরঃ ॥ ৩ ॥ কন্ধিকর্দমকস্তূরীলিপ্তবক্ষঃস্থলঃ কৃতী ।কুলীরাদিপয়স্সত্ত্বনিষ্পেষণচতুষ্পদঃ ॥ ৪ ॥ করাগ্রাদত্তসম্ভুক্ততিমিঙ্গিলগিলোত্করঃ ।কন্ধিপুষ্পদ্বিরেফাভঃ কপর্দ্যাদিসমীডিতঃ ॥ ৫ ॥ কল্যাণাচলতুঙ্গাত্মাগাধীকৃতপয়োনিধিঃ ।কুলিশত্পৃষ্ঠসঙ্ঘর্ষক্ষীণমূলকুলাচলঃ ॥ ৬ … Read more

Sri Kurma Stotram In Telugu

Sri Kurma Stotram in Telugu – శ్రీ కూర్మ స్తోత్రం నమామ తే దేవ పదారవిందంప్రపన్న తాపోపశమాతపత్రం |యన్మూలకేతా యతయోఽంజసోరుసంసారదుఃఖం బహిరుత్క్షిపంతి || ౧ || ధాతర్యదస్మిన్భవ ఈశ జీవా-స్తాపత్రయేణోపహతా న శర్మ |ఆత్మన్లభంతే భగవంస్తవాంఘ్రి-చ్ఛాయాం స విద్యామత ఆశ్రయేమ || ౨ || మార్గంతి యత్తే ముఖపద్మనీడై-శ్ఛన్దస్సుపర్ణైరృషయో వివిక్తే |యస్యాఘమర్షోదసరిద్వరాయాఃపదం పదం తీర్థపదః ప్రపన్నాః || ౩ || యచ్ఛ్రద్ధయా శ్రుతవత్యా చ భక్త్యాసంమృజ్యమానే హృదయేఽవధాయ |జ్ఞానేన వైరాగ్యబలేన ధీరావ్రజేమ తత్తేఽంఘ్రి సరోజపీఠమ్ || … Read more

Shri Hari Stotram – श्री हरि स्तोत्रम्

Shri Hari Stotram lyrics in hindi – श्री हरि स्तोत्रम् जगज्जालपालं कनत्कण्ठमालंशरच्चन्द्रफालं महादैत्यकालम् ।नभोनीलकायं दुरावारमायंसुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् ॥ १ ॥ सदांभोधिवासं गलत्पुष्पहासंजगत्सन्निवासं शतादित्यभासम् ।गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रंहसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् ॥ २ ॥ रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारंजलान्तर्विहारं धराभारहारम् ।चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपंधृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम् ॥ ३ ॥ जराजन्महीनं परानन्दपीनंसमाधानलीनं सदैवानवीनम् ।जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुंत्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् ॥ ४ ॥ कृताम्नायगानं खगाधीशयानंविमुक्तेर्निदानं हरारातिमानम् ।स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलंनिरस्तार्तशूलं … Read more

Shri Hari Stotram in Telugu

Sri Hari Stotram in lyrics in Telugu – శ్రీ హరి స్తోత్రం జగజ్జాలపాలం కనత్కణ్ఠమాలంశరచ్చన్ద్రఫాలం మహాదైత్యకాలమ్ |నభోనీలకాయం దురావారమాయంసుపద్మాసహాయం భజేఽహం భజేఽహమ్ || ౧ || సదాంభోధివాసం గలత్పుష్పహాసంజగత్సన్నివాసం శతాదిత్యభాసమ్ |గదాచక్రశస్త్రం లసత్పీతవస్త్రంహసచ్చారువక్త్రం భజేఽహం భజేఽహమ్ || ౨ || రమాకణ్ఠహారం శ్రుతివ్రాతసారంజలాన్తర్విహారం ధరాభారహారమ్ |చిదానన్దరూపం మనోజ్ఞస్వరూపంధృతానేకరూపం భజేఽహం భజేఽహమ్ || ౩ || జరాజన్మహీనం పరానన్దపీనంసమాధానలీనం సదైవానవీనమ్ |జగజ్జన్మహేతుం సురానీకకేతుంత్రిలోకైకసేతుం భజేఽహం భజేఽహమ్ || ౪ || కృతామ్నాయగానం ఖగాధీశయానంవిముక్తేర్నిదానం హరారాతిమానమ్ |స్వభక్తానుకూలం … Read more

Narayana Stotram Lyrics in Tamil And Meaning

னாராயண னாராயண ஜய கோவிம்த ஹரே ||னாராயண னாராயண ஜய கோபால ஹரே || கருணாபாராவார வருணாலயகம்பீர னாராயண || 1 ||கனனீரதஸம்காஶ க்றுதகலிகல்மஷனாஶன னாராயண || 2 || யமுனாதீரவிஹார த்றுதகௌஸ்துபமணிஹார னாராயண || 3 ||பீதாம்பரபரிதான ஸுரகள்யாணனிதான னாராயண || 4 || மம்ஜுலகும்ஜாபூஷ மாயாமானுஷவேஷ னாராயண || 5 ||ராதாதரமதுரஸிக ரஜனீகரகுலதிலக னாராயண || 6 || முரளீகானவினோத வேதஸ்துதபூபாத னாராயண || 7 ||பர்ஹினிபர்ஹாபீட னடனாடகபணிக்ரீட னாராயண || 8 || … Read more